Đồ | Hộp Vật Tư I - Mở để nhận thưởng lớn.

Hộp Vật Tư I

Hộp Vật Tư I Hộp Vật Tư I
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.20???
Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.1???
Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh.10???
Đá Tiến Hóa - Dùng để Tiến hóa Tướng.3???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!1???
Đá Cường Hóa Đá Tinh I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.50???