Đồ | Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.

Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I

Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Zombie Bạo - Đổi Skin của Kẻ Cuồng Bạo. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №2
ĐồLượngLượt
*Điệu Vũ Geisha - Đổi Skin của Du Nữ Ma Thuật. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №3
ĐồLượngLượt
*Huyết Liềm - Đổi Skin của Ma Nữ Liềm Băng. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №4
ĐồLượngLượt
*Tinh Linh Rừng - Đổi Skin của Vệ Thần Lửa. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №5
ĐồLượngLượt
*Quỷ Bóng Tối - Đổi Skin của Đế Thần Sợ Hãi. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Lửa Độc - Đổi Skin của Vu Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №7
ĐồLượngLượt
*Hồn Quang - Đổi skin của Pháp Sư Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №8
ĐồLượngLượt
*Sấm Sét - Đổi skin của Băng Phụng. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №9
ĐồLượngLượt
*Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.10???