Đồ | Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.

Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II

Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Kiếm Vinh Dự - Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №2
ĐồLượngLượt
*Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №3
ĐồLượngLượt
*Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №4
ĐồLượngLượt
*Thiên Sứ Lửa - Đổi Skin của Tinh Vũ Thánh Nữ. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №5
ĐồLượngLượt
*Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №6
ĐồLượngLượt
*Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №7
ĐồLượngLượt
*Hoa Hồng Đen - Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №8
ĐồLượngLượt
*Thi Nhân - Đổi Skin của Sứ Giả Tự Do. Dùng cường hóa Skin.10???
Khe №9
ĐồLượngLượt
*Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.10???