Đồ | Rương Ảo Ảnh Tinh Tế I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Ảo Ảnh Tinh Tế I

Rương Ảo Ảnh Tinh Tế I Rương Ảo Ảnh Tinh Tế I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Gói Tinh Nguyên I - Nhận 100 Tinh Nguyên.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Tinh Hồn Huyền Thoại - Dùng nâng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại.3???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Kiếm Sĩ Bí ẨnĐá Hồn Kiếm Sĩ Bí Ẩn3???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???