Đồ | Rương Ảo Ảnh Tinh Tế II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Ảo Ảnh Tinh Tế II

Rương Ảo Ảnh Tinh Tế II Rương Ảo Ảnh Tinh Tế II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Gói Tinh Nguyên I - Nhận 100 Tinh Nguyên.2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Tinh Hồn Huyền Thoại - Dùng nâng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại.6???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Kiếm Sĩ Bí ẨnĐá Hồn Kiếm Sĩ Bí Ẩn6???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.2???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???