Đồ | Túi Đá Tinh Quỷ Tham Tinh Tế Lv5 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Tinh Tế Lv5

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Tinh Tế Lv5 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Tinh Tế Lv5
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Tối đa 65000
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 25 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 11% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận.1???
Đá Tinh Trời Giáng - Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+4200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 12% HP tối đa.1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 80% tấn công, tăng 30% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Kiếm Bay - Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 40% tấn công trong 2 giây và hồi 26% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 24% Máu. Tăng 40% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Hỏa Thạch - Tăng 30% tấn công. Khi tấn công, gây 185% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)1???