Đồ | Hộp Vực Thẳm - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hộp Vực Thẳm

Hộp Vực Thẳm Hộp Vực Thẳm
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 5000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 5% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.1???
Đá Tinh Ăn Mòn - Có 20% cơ hội giảm 10 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 200% thiệt hại công thường và 200% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 200% thiệt hại công thường và 200% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 200% thiệt hại công thường và 200% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 20% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Khí - Tăng Máu Tối Đa lên 4%. Mỗi 15 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.1???
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 6% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.1???
Đá Tinh Ăn Mòn - Có 20% cơ hội giảm 20 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 240% thiệt hại công thường và 240% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 240% thiệt hại công thường và 240% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 240% thiệt hại công thường và 240% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 30% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Khí - Tăng Máu Tối Đa lên 8%. Mỗi 12 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Vực Thẳm 1 Vực Thẳm 1 2 19.84%
Vực Thẳm 2 Vực Thẳm 2 2 24.77%
Vực Thẳm 3 Vực Thẳm 3 3 21.41%
Vực Thẳm 4 Vực Thẳm 4 3 26.48%