Đồ | Rương Nham Thạch I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch I

Rương Nham Thạch I Rương Nham Thạch I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.350%
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.550%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 60%