Đồ | Rương Nham Thạch I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch I

Rương Nham Thạch I Rương Nham Thạch I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.2???
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.3???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 60%