Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Unknown650%
Sách III - Unknown850%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Cao cấp - Unknown1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Unknown200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 30%