Đồ | Rương Nham Thạch Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Nham Thạch Hiếm I

Rương Nham Thạch Hiếm I Rương Nham Thạch Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.3???
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.4???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 30%