Đồ | Rương Nham Thạch Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Nham Thạch Hiếm I

Rương Nham Thạch Hiếm I Rương Nham Thạch Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.650%
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.850%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 30%