Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown230%
Unknown - Unknown430%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Cao cấp - Unknown199.5%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Unknown10.5%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Unknown200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 10%