Đồ | Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Nham Thạch Thần I

Rương Nham Thạch Thần I Rương Nham Thạch Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.230%
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.430%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.199.5%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.10.5%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu200100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 10%