Đồ | Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Nham Thạch Thần I

Rương Nham Thạch Thần I Rương Nham Thạch Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.330%
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.430%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.130%
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 71???
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.200100%