Đồ | Rương Nham Thạch II - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch II

Rương Nham Thạch II Rương Nham Thạch II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.4100%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu250100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -0
1 60%