Đồ | Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Nham Thạch Hiếm II

Rương Nham Thạch Hiếm II Rương Nham Thạch Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.570%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.670%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.250100%