Help us on Patreon, please!

Đồ | Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Nham Thạch Hiếm II

Rương Nham Thạch Hiếm II Rương Nham Thạch Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.570%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.670%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu250100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -0
1 30%