Đồ | Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Nham Thạch Hiếm II

Rương Nham Thạch Hiếm II Rương Nham Thạch Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.570%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.670%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III250100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -0
1 30%