Đồ | Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Nham Thạch Thần II

Rương Nham Thạch Thần II Rương Nham Thạch Thần II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.530%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.630%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.230%
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 72???
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III250100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -0
1 10%