Đồ | Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch III

Rương Nham Thạch III Rương Nham Thạch III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.2???
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.450%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.1???
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.150%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III400100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --1
1 60%