Đồ | Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch III

Rương Nham Thạch III Rương Nham Thạch III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.2???
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.450%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.1???
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.150%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu400100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --1
1 60%