Đồ | Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Nham Thạch Hiếm III

Rương Nham Thạch Hiếm III Rương Nham Thạch Hiếm III
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.3???
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.550%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.110%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.190%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III400100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --1
1 30%