Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown350%
Túi Ấn III - Unknown450%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm mới kỹ năng - Unknown110%
Vé Quái Thú - Unknown190%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Unknown400100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --1
1 30%