Đồ | Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Nham Thạch Thần III

Rương Nham Thạch Thần III Rương Nham Thạch Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.550%
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.750%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 82???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.120%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.159%
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.120%
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III400100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --1
1 10%