Đồ | Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch IV

Rương Nham Thạch IV Rương Nham Thạch IV
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.323%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.423%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.223%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.110%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành110%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.110%
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ2100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III450100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --2
1 60%
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--3
1 60%