Đồ | Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch IV

Rương Nham Thạch IV Rương Nham Thạch IV
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.323%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.423%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.223%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.110%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành110%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.110%
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ2100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Thưởng: Huy Hiệu450100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --2
1 60%
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--2
1 60%
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--3
1 60%