Đồ | Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Nham Thạch Hiếm IV

Rương Nham Thạch Hiếm IV Rương Nham Thạch Hiếm IV
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.450%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.550%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.380%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.115%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành10.5%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.10.5%
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ3100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III450100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --2
1 30%
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--2
1 30%
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--3
1 30%