Đồ | Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Nham Thạch Thần IV

Rương Nham Thạch Thần IV Rương Nham Thạch Thần IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.540%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.640%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.450%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!1???
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.120%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành119%
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.11%
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ4100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III450100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch --2
1 10%
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--3
1 10%