Đồ | Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm.

Rương Pháo Đài

Rương Pháo Đài Rương Pháo Đài
Cho Xèng và đồ hiếm.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vinh quang trận mạc100100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.14.15%
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.18.25%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!10.6%
Túi Huy Hiệu II - Nhận được 5000 Huy Hiệu!13%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.11.2%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.14%
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.18%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.115.4%
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.115.4%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.220%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành220%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Pháo Đài Thù Hận) 5-12 100%