Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vinh quang trận mạc100100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown14.15%
Unknown - Unknown18.25%
Unknown - Unknown10.6%
Túi Huy Hiệu II - Unknown13%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Unknown11.2%
Unknown - Unknown14%
Unknown - Unknown18%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Unknown115.4%
Gói Danh vọng III - Unknown115.4%
Vé Quái Thú - Unknown220%
Thẻ Công thành - Unknown220%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown) 5-12 100%