Đồ | Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm.

Rương Pháo Đài

Rương Pháo Đài Rương Pháo Đài
Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vinh quang trận mạc100100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.14.15%
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.18.25%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!10.6%
Túi Huy Hiệu II - Nhận được 5000 Huy Hiệu!13%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.11.2%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.14%
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.18%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.115.4%
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.115.4%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.220%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành220%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Pháo Đài Thù Hận) 5-12 100%