Đồ | Rương May Mắn - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Rương May Mắn

Rương May Mắn Rương May Mắn
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sao1000100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.10.6%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!10.3%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.114.2%
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.114.2%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành114.2%
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.114.1%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.114.2%
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.114%
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.114.2%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 1
12 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 2
11 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 3
10 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 4
9 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 5
8 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 6 - 1000
7 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 1001 - 10000
6 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 10001 - 100000
5 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 100001 - 300000
4 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 300000 +
3 100%