Đồ | Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Rương May Mắn I

Rương May Mắn I Rương May Mắn I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sao1000100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.10.6%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!10.3%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.114.2%
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.114.2%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành114.2%
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.114.1%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.114.2%
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.114%
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.114.2%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 1
12 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 2
11 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 3
10 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 4
9 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 5
8 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 6 - 1000
7 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 1001 - 10000
6 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 10001 - 100000
5 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 100001 - 300000
4 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 300000 +
3 100%