Đồ | Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Huyền Thoại Hiếm

Thẻ Huyền Thoại Hiếm Thẻ Huyền Thoại Hiếm
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.111%
Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.112%
Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.111%
Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.12%
Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.12%
Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác112%
Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.13%
Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.13%
Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.112%
Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.13%
Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh.18%
Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu.18%
Quỷ Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Xương.10.8%
Vua Hải Tặc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vua Hải Tặc.12%
Mắt Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mắt Quỷ.11.2%
Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt.19%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Búa ThầnBúa Thần 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 67000Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Vực Thẳm 3 Vực Thẳm 3 2 1.25%
Vực Thẳm 4 Vực Thẳm 4 2 1.4%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 5 Lần
Sức mạnh đạt 6000
1 100%