Đồ | Rương Liên Minh II - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.

Rương Liên Minh II

Rương Liên Minh II Rương Liên Minh II
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.1???
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.2???
Ấn Hộ Thú - Vật tư tăng cấp Hộ Thú. Cống hiến tại Đài Hộ Thú.1???
Ấn Hộ Thú - Vật tư tăng cấp Hộ Thú. Cống hiến tại Đài Hộ Thú.2???