Đồ - Gói quà

Rương Liên Minh I

Rương Liên Minh I Rương Liên Minh I
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
Tối đa 65000
Bán 5000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.1???
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.2???
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.1???
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.2???
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.2???
Ấn Hộ Thú - Vật tư tăng cấp Hộ Thú. Cống hiến tại Đài Hộ Thú.1???