Đồ - Túi quà

Rương Liên Minh III

Rương Liên Minh III Rương Liên Minh III
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
Tối đa 49999
Bán 15000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng.120%
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng.220%
Ấn Hộ Thú - Vật tư tăng cấp Hộ Thú. Cống hiến tại Đài Hộ Thú.2???