Đồ | Bộ Phẫn Nộ cấp 1 - Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ

Bộ Phẫn Nộ cấp 1

Bộ Phẫn Nộ cấp 1 Bộ Phẫn Nộ cấp 1
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
Tối đa 65000
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%