Đồ | Bộ Phẫn Nộ cấp 2 - Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ

Bộ Phẫn Nộ cấp 2

Bộ Phẫn Nộ cấp 2 Bộ Phẫn Nộ cấp 2
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ I - Tăng 6% CRIT và 5% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ II - Tăng 6% CRIT và 5% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ III - Tăng 6% CRIT và 5% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ IV - Tăng 6% CRIT và 5% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%