Đồ | Bộ Phẫn Nộ cấp 3 - Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ

Bộ Phẫn Nộ cấp 3

Bộ Phẫn Nộ cấp 3 Bộ Phẫn Nộ cấp 3
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ I - Tăng 8% CRIT và 7% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ II - Tăng 8% CRIT và 7% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ III - Tăng 8% CRIT và 7% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ IV - Tăng 8% CRIT và 7% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1