Đồ | Bộ Phẫn Nộ cấp 4 - Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ

Bộ Phẫn Nộ cấp 4

Bộ Phẫn Nộ cấp 4 Bộ Phẫn Nộ cấp 4
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ I - Tăng 10% CRIT và 9% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 4
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ II - Tăng 10% CRIT và 9% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 4
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ III - Tăng 10% CRIT và 9% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 4
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ IV - Tăng 10% CRIT và 9% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 4
1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1