Đồ | Bộ Phẫn Nộ cấp 5 - Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ

Bộ Phẫn Nộ cấp 5

Bộ Phẫn Nộ cấp 5 Bộ Phẫn Nộ cấp 5
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ I - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ II - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ III - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Phẫn Nộ IV - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1