Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Unknown - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Unknown - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Unknown - Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 1