Đồ | Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên

Túi Thú II

Túi Thú II Túi Thú II
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
Tối đa 49999
Bán 8000 Dầu

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tiểu Tiên1???
Voi Còi1???
Tiểu Quỷ1???
Gà Nổ1???
Hổ Bay1???
Tuần Lộc1???
Mochi1???
Yêu Tinh Băng1???