Đồ | Bộ Hư Ảo cấp 5 - Bộ bài Hư Ảo.

Bộ Hư Ảo cấp 5

Bộ Hư Ảo cấp 5 Bộ Hư Ảo cấp 5
Bộ bài Hư Ảo.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo I - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo II - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo III - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo IV - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 5
1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1