Đồ | Bộ Siêu Lực cấp 1 - Bộ bài Siêu Lực.

Bộ Siêu Lực cấp 1

Bộ Siêu Lực cấp 1 Bộ Siêu Lực cấp 1
Bộ bài Siêu Lực.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực I - Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần.
Cấp 1
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực II - Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần.
Cấp 1
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực III - Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần.
Cấp 1
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực IV - Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần.
Cấp 1
1100%