Đồ | Bộ Siêu Lực cấp 2 - Bộ bài Siêu Lực.

Bộ Siêu Lực cấp 2

Bộ Siêu Lực cấp 2 Bộ Siêu Lực cấp 2
Bộ bài Siêu Lực.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực I - Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần.
Cấp 2
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực II - Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần.
Cấp 2
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực III - Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần.
Cấp 2
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực IV - Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần.
Cấp 2
1100%