Đồ | Bộ Siêu Lực cấp 3 - Bộ bài Siêu Lực.

Bộ Siêu Lực cấp 3

Bộ Siêu Lực cấp 3 Bộ Siêu Lực cấp 3
Bộ bài Siêu Lực.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1