Đồ | Bộ Siêu Lực cấp 4 - Bộ bài Siêu Lực.

Bộ Siêu Lực cấp 4

Bộ Siêu Lực cấp 4 Bộ Siêu Lực cấp 4
Bộ bài Siêu Lực.
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực I - Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần.
Cấp 4
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực II - Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần.
Cấp 4
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực III - Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần.
Cấp 4
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực IV - Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần.
Cấp 4
1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1