Đồ | Bộ Bất Bại cấp 3 - Bộ bài Bất Bại.

Bộ Bất Bại cấp 3

Bộ Bất Bại cấp 3 Bộ Bất Bại cấp 3
Bộ bài Bất Bại.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại I - Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại II - Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại III - Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại IV - Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 3
1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1