Đồ | Bộ Bất Bại cấp 4 - Bộ bài Bất Bại.

Bộ Bất Bại cấp 4

Bộ Bất Bại cấp 4 Bộ Bất Bại cấp 4
Bộ bài Bất Bại.
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại I - Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 4
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại II - Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 4
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại III - Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 4
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại IV - Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 4
1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1