Đồ | Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Phúc

Túi Phúc Túi Phúc
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Chỉ Huy Vũ Trụ - Đổi Skin của Athena. Dùng cường hóa Skin.10???
*Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.10???
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???
Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura5???
Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura20???
Bộ Thánh Quang cấp 3 - Bộ bài Thánh Quang.1???
Bộ Ngã Quỷ cấp 3 - Bộ bài Ngã Quỷ.1???