Đồ | Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Phúc Lam

Túi Phúc Lam Túi Phúc Lam
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Ma Linh - Đổi Skin của Linh Hồn Sư. Dùng cường hóa Skin.10???
*Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.10???
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???
Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng5???
Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng20???
Bộ Thần Phạt cấp 3 - Bộ bài Thần Phạt.1???
Thần Phạt Lv5 - Kỹ năng Thần Phạt Lv5.1???