Đồ | Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Phúc Lam

Túi Phúc Lam Túi Phúc Lam
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Ma Linh - Đổi Skin của Linh Hồn Sư. Dùng cường hóa Skin.10???
*Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.10???
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh >= Lv5. Nhận khi đổi xèng.1???
Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng5???
Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng20???
Bộ Thần Phạt cấp 3 - Bộ bài Thần Phạt.1???
Thần Phạt Lv5 - Kỹ năng Thần Phạt Lv5.1???