Đồ | Hòm Đơn Độc Thường I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Hòm Đơn Độc Thường I

Hòm Đơn Độc Thường I Hòm Đơn Độc Thường I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.3???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.30???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???
Đá Hồn Kỵ Sĩ Dã ChiếnĐá Hồn Kỵ Sĩ Dã Chiến1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc-0
1 80%