Đồ | Hòm Đơn Độc Tinh Tế I - Mở để nhận thưởng lớn.

Hòm Đơn Độc Tinh Tế I

Hòm Đơn Độc Tinh Tế I Hòm Đơn Độc Tinh Tế I
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.35???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???
Đá Hồn Kỵ Sĩ Dã ChiếnĐá Hồn Kỵ Sĩ Dã Chiến1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc-0
1 40%