Đồ | Hòm Đơn Độc Quý II - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Hòm Đơn Độc Quý II

Hòm Đơn Độc Quý II Hòm Đơn Độc Quý II
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 65000
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.8???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.90???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.2???
Đá Hồn Kỵ Sĩ Dã ChiếnĐá Hồn Kỵ Sĩ Dã Chiến3???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--1
1 10%