Đồ | Túi Mở May Mắn I - Mở để nhận thưởng lớn.

Túi Mở May Mắn I

Túi Mở May Mắn I Túi Mở May Mắn I
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rồng Bạo Năng - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Bạo Năng.1???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.60???
Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".10???
Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".10???
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.6???
Hộp Chọn Đá Hồn Siêu Cấp I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.1???
Hộp Chọn Tinh Hồn Siêu Cấp I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.1???
Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.1???
Tinh Hồn Huyền Thoại - Dùng nâng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại.20???