Đồ - Gói quà

Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp II

Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp II Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp II
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Kỵ Sĩ Mèo - Đổi Skin của Kỵ Sĩ Dã Chiến. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
*Lolita - Đổi Skin của Thuật Sư Băng. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №3
ĐồLượngLượt
*Quân Hoàng Gia - Đổi Skin của Tử Tước Cơ Khí. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №4
ĐồLượngLượt
*Cánh Tia Sáng - Đổi Skin của Quý Cô Lõi Sắt. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №5
ĐồLượngLượt
*Thợ Săn Hoang Dã - Đổi Skin của Sứ Giả Phán Xét. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №6
ĐồLượngLượt
*Đặc Nhiệm X - Đổi Skin của Võ Sĩ Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №7
ĐồLượngLượt
*Giáp Đầu Lâu - Đổi Skin của Merksha. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №8
ĐồLượngLượt
*Chủ Huyết Tế - Đổi Skin của Bá Tước Hòa Âm. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №9
ĐồLượngLượt
*Giáp Trừng Trị - Đổi Skin của Golem Cổ Đại. Dùng cường hóa Skin.5???
Khe №10
ĐồLượngLượt
*Lửa Siêu Phàm - Đổi Skin của Linh Miêu Sư. Dùng cường hóa Skin.5???