Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Thần I

Gói Đá Tinh Thần I Gói Đá Tinh Thần I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Tối đa 65000
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.1???
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 5%.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 5Đ Năng lượng.1???