Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Hiếm II

Gói Đá Tinh Hiếm II Gói Đá Tinh Hiếm II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Tối đa 65000
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 15% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần.1???
Đá Tinh Khiên Cấm - Giảm 13% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 2 giây (Nghỉ: 7 giây).1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.1???