Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Thần II

Gói Đá Tinh Thần II Gói Đá Tinh Thần II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Tối đa 65000
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.1???
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 10%.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 7Đ Năng lượng.1???