Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Hiếm III

Gói Đá Tinh Hiếm III Gói Đá Tinh Hiếm III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 20% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 16% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.3 lần.1???
Đá Tinh Khiên Cấm - Giảm 18% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 7 giây).1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.1???