Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Thần III

Gói Đá Tinh Thần III Gói Đá Tinh Thần III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.1???
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 9Đ Năng lượng.1???